2019-2020

Overall Toppers
Anhad Gill 98.6%
Mansa Mahendru 98.4%
Pankhuri Dawar 98.2%
Gurusharan Kaur Chhatwal 97.8%
Ketan Jain 97.8%
Guntas 96.6%
Yuval Goyal 96.6%
Shreya Garg 96.6%
Ashwika Bansal 96.2%
Samaira Shahpuri 96%
Sidakbir singh Paul 96%
Ishita 95.8%
Aum Priya 95.4%
Divyadeep Singh 95.2%
Hardik Kalra 95.2%
Ishaan Bhakoo 95.2%
Rishil Jain 95.2%
Kaavya Mahajan 95.2%
Vani jaidka 95.2%
Ishit Setia 95%
English Toppers
No items found
Hindi Toppers
No items found
Maths Toppers
No items found
Punjabi Toppers
No items found
Science Toppers
No items found