SCHOOL CABINET 2015-2016


CLASS - VIII CABINETS
LEADER

Tanav Singh Bajaj

ASSISTANT LEADER

Aishwarya Goyal

SECRETARY

Jasmine Mangat

SPORTS LEADER

Tanav Manroy

Amrit Raj Kaur Gill

Gold House Guide

Pranav Jain

Ashanya

Green House Guide

Aditya Pratap Singh

Manvi Shingari

Blue House Guide

Jashanjot Singh Mangat

Gurpreet Kaur

Red House Guide

Que Ming Chiu

Stuti Uniyal

DISCIPLINE LEADER

Rishabh Gupta

Vaaruni Sharma

ASSISTANT DISCIPLINE LEADER

Deepansh Bhat

Prakhar Singh Guleria

Navya Jain

Prisha

CLASS - X CABINETS
CLASS - XII CABINETS